Monday, August 16, 2010Buku Rujukan untuk mempelajari dengan lebih mendalam mengenai asas dalam Qiraat.Ia di karang oleh Pensyarah di Jabatan Al-Quran dan Al-Sunnah iaitu Uztaz Sabri Mohamad dan Ustaz Faizulamri Mohd Saad.
Sesiapa yang berminat boleh mendapatkannya dan membelinya dengan Ustaz Sabri di aras 2,Jabatan Al-Quran dan Al-Sunnah,FPI,UKM